Podrobné informace o povinném očkování včetně očkovacího kalendáře najdete např. na stránkách

www.vzp.cz/pojistenci/prevence/preventivni-prohlidky/deti-do-18-ockovani

 

Všechny zdravotní pojišťovny poskytují svým pojištěncům příspěvky na nepovinné očkování – odkazy:

111 – www.klubpevnehozdravi.cz/deti

205 – https://www.cpzp.cz/programy/index.php?deti

207 – http://www.ozp.cz/benefity/prispevky-na-prevenci/ockovani-pro-deti

211 – https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/vyhody-pro-pojistence/fond-prevence-2019/ockovani/

213 – https://www.rbp-zp.cz/pro-pojistence/preventivni-program/deti-amladez-do-18let/

201 – https://www.vozp.cz/cs/klient/programy-preventivni-pece/Program-ZDRAVI/