• 111 (Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky)
  • 201 (Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky)
  • 205 (Česká průmyslová zdravotní pojišťovna)
  • 207 (Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví)
  • 211 (Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra)
  • 213 (Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna)